Eina de comunicació instantània per a projectes de mentoria

Tellfy és l'app per a una comunicació segura i eficaç dels projectes de mentoria

Tellfy és l’eina perfecta per a la comunicació entre les persones que integren el teu projecte de mentoria: des de les persones mentores i les mentorades fins l’equip tècnic de la teva entitat.

Podràs enviar diferents continguts com text, imatges i qüestionaris amb total privacitat i seguretat.

Gestiona i acompanya les relacions de mentoria de forma senzilla, segura i centralitzada

Tellfy és una eina perfecta per a mantenir les diverses persones connectades i fomentar el sentiment de comunitat durant els mesos del projecte. A través de l’app es pot fomentar la participació entre mentors i persones mentorades i fer que les persones participants se sentin sempre prop dels grups dels quals participen.

Construeix la teva pròpia comunitat

Crea una estructura de grups adaptada a les necessitats operatives del teu projecte de mentoria. Tu tries com serà la teva comunitat.

Podràs crear un grup amb totes les persones participants, grups de coordinació perquè les persones tècniques i mentors puguin comunicar-se. O fins i tot grups de persones mentores, grups territorials o un grup per a la comunicació de l’equip tècnic.

Diferenciar rols

Dins de la teva comunitat poden haver-hi perfils diversos de persones: mentors, persones mentorades, equip tècnic, etc. Defineix el rol de cada membre de la comunitat i aconsegueix, per exemple, enviar qüestionaris diferents segons el rol adjudicat.

També podràs indicar quines persones formen part d’una mateixa relació de mentoria, facilitant el filtratge de publicacions i respostes als qüestionaris. I si vols que algunes persones tinguin accés a unes certes funcionalitats per a controlar els grups o difondre missatges, podràs definir qui seran les persones administradores.

Publicació d'activitats

Podràs enviar els esdeveniments, trobades i propostes culturals per a mantenir a les persones participants del projecte informades. Imagina que vols organitzar una sortida per a tots els tàndems; o vols fer una trobada de mentors i persones mentorades d’una localitat o regió en concret. O potser tens un calendari de formacions establert des de l’inici.

A través d’un calendari, les persones que triïs podran estar informades sobre les novetats i, si vols, podran indicar si assistiran o no assistiran a l’esdeveniment.

I si els tàndems fan activitats que volen compartir amb la resta de participants del projecte? També podreu establir un canal on compartir les seves fotos i experiències amb tothom!

Enquestes de votació dins de la comunitat

A vegades organitzes formacions, reunions o activitats i vols saber la disponibilitat del grup, o bé si prefereixen una activitat o l’altra. Tellfy et permetrà preparar enquestes de manera senzilla i enviar-les als grups que vulguis.

Podràs enviar la pregunta dins del mateix canal on xerreu i compartiu experiències. Els i les participants podran respondre fàcilment a l’enquesta sense haver de sortir de l’app.

Qüestionaris de seguiment

Genera de manera automàtica formularis perquè les persones mentores o mentorades avaluïn les trobades i la relació de mentoria.

Podràs personalitzar completament el formulari que rebran i, posteriorment, podràs exportar tota la informació generada per a obtenir estadístiques i l’evolució de les dades recollides en format de full d’Excel.

Les persones participants podran respondre els qüestionaris de manera ràpida i senzilla, sense haver d’accedir a eines o pàgines web externes.

Un cop resposta l’enquesta podràs veure els resultats de forma ràpida a l’apartat “Estadístiques” de la web.

I moltes altres possibilitats:

Grups privats entre persones mentores i mentoradaes

Des de l'aplicació les persones mentores i mentorades poden enviar-se comunicacions de manera privada i segura. Pots tenir converses privades amb tothom i donar permís a qui vols que et pugui parlar per privat. I a més dels grups de participació, podràs establir canals de difusió unidireccionals per a enviar novetats i informació d'utilitat.

Canal d'informació general de comunicacions

Publica novetats, notícies i informació d'utilitat en el canal d'informació general, perquè tota la comunitat mentora, incloses les persona mentorades tinguin accés a les comunicacions rellevants i d'utilitat.

Màxima garantia de seguretat de la informació

Les comunicacions enviades s'emmagatzemen de manera segura en els nostres servidors situats en territori nacional que compleixen amb les mesures del ENS Esquema Nacional de Seguretat de categoria ALTA.

Aquestes organitzacions i projectes de mentoria ja estan utilitzant Tellfy

I gaudeixen de tots els avantatges que els proporciona disposar d'una plataforma tan versàtil per a les seves comunicacions diàries.

Sol·licita més informació

Contacta amb nosaltres per a sol·licitar una demo de Tellfy, obtenir informació de preus i veure com la solució et pot ajudar en la comunicació del teu projecte de mentoria.