Canal de denúncies per empreses

Ofereix al teu equip un canal totalment segur perquè puguin informar d’una mala praxi.

Canal de denúncies de Tellfy

El canal de denúncies interna és un sistema d’alerta que serveix per a identificar i combatre la mala praxi d’una organització i promoure una cultura ètica en aquesta. En ell els informants poden transmetre la informació dins d’un sistema totalment intern i segur.

En el canal de denúncies es poden denunciar a través dels sistemes interns d’informació:

La meva organització està obligada a tenir un canal de denúncies?

D’acord amb la llei, el canal de denúncies és obligatori per a les organitzacions que compleixin un d’aquests requisits:

El canal de denúncies de Tellfy, el teu millor aliat

Disseny i funcionament del formulari

Disseny i imatge personalitzat de l'empresa

Formulari de denúncia personalitzat o per empresa

Opcional, consultar

Incorporació de documents i polítiques de l'empresa (fins a 25 Documents)

Denúncies anònimes

Denúncies confidencials

Denúncies per missatge de veu

Gestió de casos

Enviament de comunicacions pels administradors del canal

Establir estats dels casos

Accés del denunciant al cas mitjançant usuari i contrasenya​

Arxivat i tancament de casos

Control i analítica de casos

Dashboard de casos per estat

Registre de Denúncies

Analítica bàsica de casos

Pròximament

Alertes de casos

Alertes de nous casos per correu electrònic

Alertes de terminis als administradors

Traçabilitat i seguretat

Encriptació de la informació en trànsit i en repòs​

Confirmació de lectura de comunicacions pel denunciant

Descàrrega verificada del contingut del cas

Administradors de l’empresa

Administradors il·limitats

Derivació manual de casos a gestors

Derivació automàtica de casos a diferentes gestors segons criteris

Opcional, consultar

Enviament de continguts

Text

Imatges

Videos

Audios

Documents

Integració amb sistemes corporatius de l’organització
Integració amb sistemes d’informació de l’empresa
 

Opcional, consultar

Integració amb SAML / Active Directory

Opcional, consultar