Plataforma de comunicació per a col·lectius

Comunica't amb el teu col·lectiu de manera privada i segura

Tellfy és l’App de Comunicació Instantània per a comunicar-te amb el teu col·lectiu de manera privada i segura. Crea la teva Comunitat i comparteix-la amb els teus usuaris. Crea grups de comunicació unidireccionals, grups de participació o canals d’atenció amb el teu col·lectiu.

Escenaris d'ús

Comunicació en educació/escoles

Comunicació en Clubs esportius

Comunicació de les residències

Comunicació
Mentoria

Escenarios de uso

Estos son algunos de los colectivos con los que te podrás comunicar con Tellfy:

Comunicación en educación

Comunicación en Clubes deportivos

Comunicación de las residencias

Comunicación Mentoría