Tellfy > Diferències entre versions de WhatsApp

Diferències entre versions de WhatsApp

WhatsApp és una de les aplicacions de missatgeria més populars a tot el món, i s’ha convertit en una eina essencial per comunicar-se amb amics, familiars i clients. En aquest article veurem les diferències entre les diferents versions Standard, Business i API, veient les limitacions de cadascuna d’elles i explicarem quan convé fer servir l’API.

En primer lloc farem un resum ràpid de les tres versions i posteriorment veurem les diferències en aspectes concrets.

Versions de WhatsApp

La versió estàndard de WhatsApp és la més comuna i és la utilitzada per milions de persones a tot el món. Aquesta versió és gratuïta i es descarrega des de la botiga d’aplicacions del teu dispositiu. Amb la versió estàndard, pots enviar i rebre missatges de text, imatges, vídeos, àudio i documents, així com fer trucades de veu i vídeo. També pots crear grups de xat amb més persones.

La versió de WhatsApp Business està pensada per a petites empreses i autònoms. Aquesta versió té les mateixes característiques que la versió estàndard, però inclou eines d’ empresa per comunicar-se amb els clients de forma més eficient i personalitzada. Aquestes eines inclouen un perfil de negoci, un catàleg de productes, plantilles per a respostes ràpides o classificació de clients amb etiquetes. A més, les empreses poden utilitzar la versió Business per enviar missatges automàtics de benvinguda o d’absència, cosa que els permet millorar el seu servei al client.

Tant la versió Standard i Business tenen unes limitacions que veurem en els següents apartats. Per suplir aquestes mancances, tenim la versió de WhatsApp API amb la qual es poden realitzar automatitzacions per integrar aplicacions i sistemes existents.

La versió d’API de WhatsApp permet automatitzar l’enviament de missatges a través de WhatsApp, així com integrar WhatsApp en aplicacions i sistemes existents. Solventa diverses limitacions de les versions Standard i Businness, estant especialment indicat per a empreses que busquen automatitzar els seus processos de negoci i millorar la seva eficiència.

Es pot utilitzar més d’una versió alhora?

Per a un mateix número de telèfon, no. WhatsApp permet associar un número de telèfon a una i només una de les versions. De manera que si vols utilitzar la versió Business amb un número, ja no podrà estar a l’estàndard i viceversa. De la mateixa manera, si vols associar un número a un compte de WhatsApp API, cal que no estigui donat d’alta com a compte de WhatsApp Standard ni de WhatsApp API. Si ho està, abans de poder associar-lo a un compte d’API, s’haurà d’eliminar el compte de WhatsApp que tingui associada.

Diferències en les versions

Veurem les diferències entre les versions en diferents aspectes.

A qui està orientat

La versió de WhatsApp estàndard està orientat a qualsevol usuari individual.

La versió business es dirigeix a petits i mitjans negocis.

La versió API està orientada a mitjanes i grans empreses, que necessitin capacitats d’automatització via API. En general, són empreses que tenen un nombre de contactes o clients considerable i que volen automatitzar enviaments o integrar les comunicacions de WhatsApp amb els seus sistemes d’informació.

Interfície per accedir

Tant la versió estàndard de WhatsApp com la versió Business és utilitzada per usuaris individuals, que utilitzen l’APP de WhatsApp o la seva versió web per accedir als seus missatges.

En canvi la versió API no existeix cap interfície (APP o Web) de WhatsApp per accedir als missatges. Perquè a l’API, tot s’ha de fer de forma programàtica per enviar i rebre missatges.

No obstant, Tellfy soluciona això, oferint la interfície tant de Tellfy Web com d’APP de Tellfy per poder interactuar amb els clients de forma conversacional, de la mateixa manera a com es faria amb l’APP de WhatsApp. Això permet a clients tenir tots els avantatges que li ofereix l’API i així mateix poder interactuar de forma senzilla amb els clients.

Ús gratuït o de pagament

Tant la versió Standard com Business de WhatsApp són gratuïtes. No obstant això, l’API sí que té un cost per a les empreses.

Sense entrar gaire en detall de com funciona el cost, podem dir que les primeres 1.000 converses mensuals són gratuïtes i que superat aquest límit cada nova conversa té un cost, en funció de si aquesta la inicia l’usuari o l’empresa.

Es defineix una conversa al conjunt de missatges intercanviats en una finestra de 24 hores. Dins d’aquesta finestra, és possible intercanviar els missatges que es vulgui amb aquest usuari, però superat aquest període, s’inicia una nova conversa.

El cost per conversa varia en funció del país que correspon al número de telèfon de l’usuari. En el cas d’Espanya (2023), el cost actual si la conversa la inicia l’usuari és de 0,0305€ i si la inicia l’empresa, de 0,0509€. Com a curiositat, alguns dels països més barats són Índia, Turquia o Estats Units i alguns dels més cars Alemanya, Països baixos o França.

Tramesa de comunicacions

Tant en la versió Standard com Business s’utilitza l’APP per enviar comunicacions. En el cas de WhatsApp API l’enviament de comunicacions és exclusiu a través de l’API.

A més, si una empresa vol iniciar una conversa, no pot fer-ho enviant qualsevol missatge, sinó que haurà d’utilitzar una plantilla de WhatsApp. Les plantilles s’han de crear prèviament des de l’administrador de WhatsApp i han de ser aprovades per Facebook.

Les plantilles tenen un nivell de qualitat que s’actualitza a mesura que s’utilitza, de manera que si els usuaris reporten spam pot empitjorar i deixar d’estar publicada.
Fins que l’usuari no respon en una conversa, l’empresa no pot enviar cap altre missatge que no sigui una plantilla. No obstant això, si la conversa és iniciada per l’usuari o respon després de l’enviament d’una plantilla, l’empresa ja podrà enviar-li un missatge normal.

Trucades de veu i vídeo

Tant les APPs de WhatsApp estàndard com business permeten fer trucades de veu i videotrucades.

No obstant això, WhatsApp API no té en l’actualitat capacitats de trucada.

Límit de contactes per transmetre comunicacions

Tant les APPs de WhatsApp estàndard com business poden transmetre una comunicació de forma privada a un màxim de 256 contactes simultàniament.

Això és una limitació important ja que si tens una gran quantitat de contactes, requereix perdre temps a crear diverses llistes de difusió, en la qual a més només rebran la comunicació aquells usuaris que et tinguin en la seva llista de contactes.

També pots optar per crear un grup, ara fins a 1.024 participants, però amb el problema de privacitat que tots ells veuran el telèfon de contacte dels altres participants. Si a més permets que els usuaris enviïn missatges, quan un ho faci ho veurà la resta d’usuaris. No és la forma més efectiva per tant d’enviar comunicacions.

Aquestes limitacions les soluciona l’API de WhatsApp, en la qual podrem enviar comunicacions als contactes que vulguem i no tenim perquè tenir-los al nostre telèfon per poder-los enviar missatges. Així com ells tampoc cal que ens tinguin a la seva agenda per rebre’ls. Això sí, haurem de tenir el seu consentiment previ per a l’enviament, perquè si no correm el risc que reportin com a spam i les nostres plantilles baixin la seva qualitat i quedin rebutjades.

Tellfy té integrat l’enviament de comunicacions via API de WhatsApp, de manera que facilita la gestió dels teus contactes, que pots segmentar en diversos grups i l’enviament de comunicacions massives a aquests usuaris, amb un sol clic.

Automatització i respostes ràpides

En el cas de l’APP de WhatsApp estàndard no té cap automatització però la business sí que inclou un missatge de benvinguda i absència. A més, es poden crear dreceres de resposta ràpida per enviar missatges habituals als usuaris.

En el cas de WhatsApp API, l’automatització s’aconsegueix a través d’API, tenint tota la flexibilitat per poder enviar respostes automàtiques en funció del que ens escrigui l’usuari. D’aquesta manera, es poden crear bots que donin resposta automàtica en els processos de suport a usuari.

A Tellfy podem crear els bots necessaris per poder oferir respostes automàtiques a l’usuari i complementar-los amb l’assistència humana en cas que l’usuari necessiti suport addicional. L’agent podrà veure tota la conversa, incloent aquelles respostes que ha rebut del bot.

Taula de resum

Presentem la taula de resum amb les principals diferències entre les versions.

WhatsApp WhatsApp Business WhatsApp API
Ús particular en missatges privats i grupalsNegocis petits i mitjans. Empreses mitjanes i grans. Automatització dels processos via API.
Usat per usuaris individuals
APPs d’iOS i Android
Usat per usuaris individuals
APPs d’iOS i Android
Usat per atenció al client i automatitzacions.
No hi ha interfície mòbil ni web
Limitat a 1 dispositiu mòbil i 4 sessions webLimitat a 1 dispositiu mòbil i 4 sessions webAl fer-se a través d’API no hi ha limitació en nombre de persones o agents
Ús gratuït Ús gratuït Pagament per conversa
Tramesa Comunicacions des de l’APPTramesa Comunicacions des de l’APPTramesa Comunicacions des de l’API
Necessari iniciar conversa amb plantilla.
L’aplicació fa trucades de veu i vídeo.L’aplicació fa trucades de veu i vídeo.Sense capacitats de trucada
L’aplicació pot transmetre comunicacions a un màxim de 256 contactes L’aplicació pot transmetre comunicacions a un màxim de 256 contactesLes transmissions via API no estan limitades
L’aplicació no té automatització ni respostes ràpides.L’automatització inclou missatges de salutació, missatges d’absència i respostes ràpidesL’automatització s’aconsegueix a través de l’API
Els contactes de l’aplicació es recuperen dels contactes del telèfon Els contactes de l’aplicació es recuperen dels contactes del telèfon i es poden etiquetar Els contactes s’aconsegueixen a través de l’API

 Conclusió

L’ús de l’API de WhatsApp està especialment indicat per a empreses que busquen automatitzar els seus processos de negoci i millorar la seva eficiència. Hi ha múltiples casos d’ús, però volem destacar els que considerem més interessants i que treballem des de Tellfy:

  • Atenció al client conversacional: les empreses poden utilitzar l’API de WhatsApp per respondre ràpidament a les preguntes i sol·licituds dels seus clients.
  • Creació de bots. Es pot crear un bot de WhatsApp que ajudi els clients a trobar informació sobre productes o serveis o fer seguiment d’una comanda.
  • Màrqueting: les empreses poden utilitzar l’API de WhatsApp per enviar missatges promocionals i notificacions als seus clients. Per exemple, poden enviar ofertes especials o recordatoris sobre esdeveniments importants.

Si després de la lectura d’aquest article creus que WhatsApp API pot ajudar-te en la comunicació amb els teus clients en alguns d’aquests fronts i creus que Tellfy pot ser un bon aliat del teu negoci, no dubtis a contactar-nos perquè puguem analitzar el teu cas concret i veure la millor forma d’ajudar-te.